«

»

jun 15

Sektor i Gustavsbergsbacken samt möjlighet att aktivera segelflygsektor på Optand

Tillstånd för modellflygning i Gustavsbergsbacken på Frösön samt aktivering av segelflygsektorn på Optandsflygfält (för att kunna överstiga satt höjdgräns på 150m) kan vara möjligt från V27!

 

Då modellflyg inte är tillåtet överhuvudtaget inom kontrollzon Åre/Östersunds flygplats arbetas det för att få möjlighet till detta på några särskilda platser. Fram till detta beslut om ev. tillstånd v27 är det viktigt att alla satta regler och förordningar följs, dvs. inget modellflygande inom kontrollzon eller över 150m i övrigt luftrum.
Vår säkerhetsansvarige i ÖMFK har haft en mycket positiv dialog med Trafikledningen på Åre/Östersunds flygplats och de arbetar fram en unik möjlighet att få flyga modellflyg inom kontrollzon för flygplatsen på Frösön samt att få utnyttja den befintliga Segelflygsektorn på Optandsflygfält. Under v27 ska de sista förhandlingarna vara klara och ett för vår verksamhet i Sverige unikt formellt tillstånd för modellflyg i kontrollerat luftrum att finnas.
Mer information kommer efter förhandlingarna V27.