«

»

maj 27

Dagens bygge på inglasningen av uteplatsen.

altan1

altan2

Altan3

Kjellaltan