«

»

mar 12

Kallelse Årsmöte 2019

Kallelse Årsmöte ÖMFK för verksamhetsåret 2018/2019

Tid: 2019-03-25 kl 18:30, (Valberedning och nuvarande styrelse träffas kl 18:00)

Plats: Motors klubbstuga

Efter årsmötet kommer vi att ha ett klubbmöte se dagordning nedan:

Dagordning klubbmöte 2019-03-25

1, Val av ordförande.

2, Val av sekreterare.

3, Östersundsträffen 2019.

4, Prisutdelning efter det gångna årets tävlingar.

ÖMFK Cup 2018, Torstens minne 2018
5, Budget inför verksamhetsåret 2019 kända kostnader, (kassören)

6, Tävlingsbestämmelser ÖMFK Cup 2019

7, Tävling F3A Sport

8, Kalendarium 2019

· Vårstädning:

· Vårmeeting Hede :

· Östersundsträffen (Torsdag-söndag)

· Höstmeeting/surströmmingsmeeting:

· Tävlingar: segel, F3A sport

· Torstens minne

– Höststädning:
9, Övriga frågor.

Varmt välkomna till Årsmöte och Klubbmöte den 25/3-19

Styrelsen ÖMFK