↑ Åter till Fältet

Checklistor

REGLER PÅ FÄLTET

 


Checklista

Före första flygning med modellen

 • Kolla tyngdpunkt
 • Kolla att alla roder går lätt och att de går åt rätt håll
 • Kolla alla länkage.
 • Lås alla gångjärn med tandpetare (speciellt gäller det hårda flata gångjärn)
 • Kontrollera att motorn sitter fast
 • Torrbatterier eller lösa celler får ej användas i flygplanet
  (lödda celler ska det vara, hållare som skickas med vissa radiomärken klarar ej de skakningar som uppstår i ett motorflygplan,
  eventuellt kan det gå i en seglare men jag skulle själv ej chansa)
 • Kontrollera att allt sitter fast, och att mottagaren är stötdämpat installerad i flygplanet
 • Innan sändaren slås på, måste rätt frekvensklämma hämtas och bäras synlig.
  När sändaren inte används skall den förvaras frånslagen i sändarstället med inskjuten antenn eller avskruvad kortantenn.
 • Att mottagarantennen är utdragen i full längd

Före varje start av motor.

 • Kolla motorlänkage (speciellt om du använder plastlinkage)
 • Sätt fast flygplanet/eller be någon hålla fast det, så det ej kan rulla iväg om motorn skulle råka starta på fullgas.
 • Kontrollera att propellern ej är skadad.

Före varje flygning.

 • Innan sändaren slås på, måste rätt frekvensklämma hämtas och bäras synlig.
  När sändaren inte används skall den förvaras frånslagen i sändarstället med inskjuten antenn eller avskruvad kortantenn.
 • Kolla att alla roder går lätt och att de går åt rätt håll
 • Kolla räckvidden
  Kör med indragen antenn på sändaren och kontrollera hur långt sändaren når innan rodren börjar skaka eller slutar fungera.
 • Varvning av motorer i uppställningsdepån är förbjuden – skall ske i motorrutan.
 • Taxning i depå är förbjuden.
 1. HÄMTA KLÄMMA
 2. GÅ UR DEPÅN UNDER MOTORJUSTERING.
 3. ROPA START, LANDNING, NÖDLANDNING, KORSAR BANAN.
 4. FLYG EJ ÖVER DEPÅOMRÅDET.
 5. HÅLL KOLL PÅ ÖVRIG FLYGVERKSAMHET PÅ FÄLTET
 6. FÖRTÖJ PLANET NÄR DU STARTAR MOTORN.
 7. ANVÄND HUVET FÖRÖVRIGT. ALLTSÅ TÄNK INNAN DU FLYGER