↑ Åter till Fältet

Frekvenser

35 MHz bandet.

Orange frekvensflagga
Kanalerna 60-87 är nu godkända i Sverige. Tidigare hade vi bara 63-80.
35 MHz bandet är enormt mycket större nere i Europa och köper du anläggningutanför Sverige så se till att
du får rätt frekvenser på kristallerna.
Förkortningen
MHz=Megaherz.
Det betyder miljoner svängningarper sekund.

En riktig frekvensflagga ska ha måtten ca 6×8 cm. Frekvensflaggor på alla
antenner förhindrar missförstånd och därav följande säkerhetsproblem

Du behöver inte ha något speciellt tillstånd för att äga och använda
en RC-anläggning i Sverige.

Men du måste ha en godkännandeskylt på sändaren om den är
köpt före EU-inträdet. På nya anläggningarefter EU-inträdet finns
i stället en CE! skylt, som visar att den är godkänd.

35 MHz bandet, endast tillåtet för modellflyg.
 

 • 35,000   60
 • 35,010   61
 • 35,020   62
 • 35,030   63
 • 35,040   64
 • 35,050   65
 • 35,060   66
 • 35,070   67
 • 35,080   68
 • 35,090   69
 • 35,100   70
 • 35,110   71
 • 35,120   72
 • 35,130   73
 • 35,140   74
 • 35,150   75
 • 35,160   76
 • 35,170   77
 • 35,180   78
 • 35,190   79
 • 35,200   80
 • 35,210   81
 • 35,220   82
 • 35,230   83
 • 35,240   84
 • 35,250   85
 • 35,260   86
 • 35,270   87

2,400 – 2,485 GHz-bandet

är också öppet för radiostyrning av modellflygplan. Returlänk kan också användas. Bandspridningsteknik skall användas. Maximal effekt är 100 mWeirp. Bandet delas med ett flertal olika typer av verksamhet.

40 MHz bandet,

endast för modellhobby.

 • 40,665   50
 • 40,675   51
 • 40,685   52
 • 40,695   53
 • 40,705   53A
 • 40,715   54
 • 40,725   55
 • 40,735   56
 • 40,745   56A

30 MHz bandet

är ett annat område som Post och Telestyrelsen upplåtit för radiostyrning.

 • 30,270   27
 • 30,280   28
 • 30,290   29
 • 30,300   30
 • 30,310   31
 • 30,320   32
 • 30,330   33
 • 30,340   34
 • 30,350   35

27 MHz bandet

används numera i huvud- sak till radiostyrda bilar. Man bör inte flyga med denna frekvens eftersom här är en viss störningsrisk.

 • 26,825     87
 • 26,865     91
 • 26,885     93
 • 26,935     98
 • 26,995     04
 • 27,045     09
 • 27,095     14 (från 2004)
 • 27,145     19
 • 27,195     24