EF-1 Pylontävling

Årets tävlingar 2016, EF-1 reglemente.

Pylontävling Optandsflygfält. 7/5, 4/6, 27/8, 3/9 -2016

 

Då den ursprungliga hastighetstävlingen har numera övergått i pyloncupen. Vandringspriset för hastighetstävlingen, som Jimmy tog första inteckningen i, har även det övergått till pyloncupen. År 2014 tog  Robert K andra inteckningen och 2015 tog Tommy O den tredje inteckningen. Vi har ännu inte bestämt hur många inteckningar som ska krävas för att ta den för evigt.

Reglerna som vi använder ska överensstämma med de officiella reglerna för EF-1, godkänt mtrl  och tävlingsregler revideras därför fortlöpande. Det är upp till varje tävlande att hålla sig uppdaterad med avseende på reglerna. Tävlingsledningen kan när som helst göra stickprovskontroller/obligatoriska kontroller av att kärrorna uppfyller de specifika reglerna.

Vi har bestämt att segel- respektive pylontävlingarna körs tillsammans i år 2016, detta för att underlätta funktionärsrekrytering. Avsteg från detta gäller den 9/4 då endast segel körs (förmodligen är det fortfarande snö på banan) dessutom vid Torstens minne samt den 27/8 då enbart pylon körs. Om det blir några FPV-race samkörs dessa med pylontävlingarna.

 

/Tävlingsledningen

 

 

Vi kommer de närmaste veckorna att fixa pyloner, flaggor och lite räkneutrustning för startern bl a. Vi gör en genomgång av tävlingsreglerna på mötet den 12/5. Första pylontävlingen i Norrland på oräkneligt många år går av stapeln den 17 maj ute på vårt fält. Vi kommer att behöva en del funktionärer, det är inga betungande arbetsuppgifter, i stort sett bara att vara ute på fältet några timmar med förhoppningsvis ett antal spännande race att uppleva. Skicka mig gärna ett mejl till: robert.krockmar@tele2.se om ni kan ställa upp som funkis den 17 maj, så går det lite lättare att koppla av från det huvudbryet. Piloter som vill tävla, anmäl er också till mig så vi får en uppfattning om hur många som kommer att delta.

Vi kommer inledningsvis att köra heat med två kärror, det ger dels piloterna mer svängrum, men det ger även funktionärer övning. När vi blir varma i kläderna ökar vi upp till max 4 kärror/heat. När man flyger endast två är det normalt inte svårt att hålla rätt på vem som leder och som till sist vinner. När fler flyger i heaten måste man ha funktionär som räknar och som håller rätt på om någon kuttar eller flyger under pylonhöjd. Piloter och funkisar ska bära hjälmar, så skaka gärna fram bygghjälmar, cykelhjälmar, skidhjälmar och liknande för skallarna. Ni som ännu inte riktigt bestämt er för att flyga pylon, var med som funkis den 17:e så kommer säkert suget att bli övermäktigt.

Fram till tävlingen övar vi naturligtvis så snart tillfälle ges.

Keep on raceing,

Robban K