Om Klubben

Kort presentation av modellflyget och Östersunds modellflygklubb.

ÖMFK är den naturliga samlingspunkten för modellflygare i Östersundsregionen. Klubben har anor sedan 40-talet, då verksamheten dominerades av friflygsmodeller. Inom detta gebit var klubben mycket framgångsrik i tävlingarnas resultatlistor. Senare kom linstyrda modeller med förbränningsmotor. Idag dominerar de radiostyrda modellerna. Vilket du än är intresserad av, så finns ett gediget kunnande inom ÖMFK.

ÖMFK förfogar över ett modellflygfält, beläget på den sydöstra delen av Optands flygfält.

Modellflyg är en teknisk och kreativ hobby, med fördelen att kunna bedrivas såväl ute som inne. Våra byggen förfärdigas under mörka vinterkvällar och när våren och sommaren kommer är det flygningen som dominerar. Åldern spelar heller ingen roll, modellflyg är en hobby för både ung och gammal.

Om modellflyget intresserar Dig, kontakta någon av oss inom ÖMFK. Naturligtvis är även Du, som redan är modellflygare, hjärtligt välkommen som medlem i vår klubb – ÖMFK!

Östersunds modellflygklubbs historia

 SEPTEMBER 1943 bildades på initiativ av Mårten Lundahl och och Sture Sandberg

Modellflygsektionen inom Östersunds Flygklubb. Vid starten hade sektionen endast ett tiotal medlemmar.

Till klubbledare för år 1944 valdes Sture Sandberg. Denne var själv en mycket skicklig modellflygare, elitmärket erövrades 1945 som för övrigt nyligen startade Norrlands enda större modellflygfirma, Norrlands Modellflygindustri. Under hans ledning tog verksamheten fart, och aktiviteten vid flygningarna under söndagarna var mycket stor. Klubben deltog dock ej i tävlingsverksamheten under detta år.

1945 blomstrade emellertid tävlingsutbytet mellan Östersund och ett flertal andra klubbar upp.

Till klubbledare under detta år hade valts Mårten Landahl även han innehavare av elitmärket.
Vid en tävling i Sundsvall, där några av sektionens medlemmar ställde upp, hemförde dessa segern i såväl S1- som S2-klassen. En månad senare fick sundsvallsklubben tillfälle till revansch vid en tävling i Östersund, men även denna gång gick segern till östersundsklubben.

Senare kom linstyrda modeller med förbränningsmotor. Idag dominerar de radiostyrda modellerna.

Vilket du än är intresserad av, så finns ett gediget kunnande inom ÖMFK.

Mars 2010 Tommy Olofsson avgår som ordförande efter 19 år.