Regler för användning av bana 18/36

Möte angående bana 18/36

 

Det planerade mötet med ÖFK är framflyttat till den 3/4 kl 19.00. Orsaken är att alla medlemsavgifter till ÖFK enligt anmälningarna inte var inkommna till ÖFK den 26/3 (dagen innan det tidigare mötesdatumet). Medlemsavgiften måste betalas in omgående till ÖFK för att vi ska kunna genomföra mötet den 3/4. Obs. Det är viktigt att alla som anmält sig deltar på mötet för detta kommer bara att ske vid detta tillfälle. Kolla innan mötet att era medlemsavgifter är inbetalda till SMFF så att er ansvarighetsförsäkring gäller. Kolla gärna direkt med SMFF kansli för att ni ska vara säkra på att ni har en giltig ansvarighetsförsäkring.
Mvh
Robert Krockmar
Säkerhetsansvarig

Regler för ÖMFK användning av bana 18/36 Optand

 

Radioflyg på bana 18/36 är tillåten under följande förutsättningar.

 • Radioflygpilot ska vara medlem i ÖMFK och vara ansvarighetsförsäkrad.
 • Radioflygare ska vara medlem i ÖFK (Östersunds flygklubb).
 • För att radioflygning ska få ske måste radioflygare inneha radiotelegrafistcertifikat.  Alternativt kan caller användas som då måste inneha radiotelegrafistcertifikat. Den person som sköter radiopassningen (radioflygpilot eller caller) ansvarar för att den pågående radioflygverksamheten på bana 18/36 sker enligt dessa regler.
 • All flygning ska ske efter principen ”se, ses och höras” men där alltid radioflygpiloten håller undan för annan flygverksamhet.
 • Före flygning ska kontroll ske i ÖFK-klubbstuga av att inget notam är utfärdat för flygfältet eller att skolverksamhet /uppflygning är planerad. Vid planerad skolverksamhet/uppflygning ska samråd  tas med  flygläraren på ÖFK.
 • Vid anrop från flygplan för landning ska alltid landning med radioflygmodell ske omedelbart och banan lämnas fri.
 • Vid anrop från hopparflygplan om fällning av fallskärmshoppare ska landning ske omedelbart och med uppsikt på fallskärmshoppare.
 • Om anrop sker från flygplan som avser taxa ut för start ska anropet besvaras och landning ska ske med radioflygmodell enligt överenskommelse varefter banan lämnas fri tills flygplanet startat och lämnat trafikvarvet.
 • All flygning ska ske på frekvens 2,4 Ghz, ingen flygning på 35 Mhz-bandet är tillåten på bana 18/36.
 • All flygning med radioflygmodell ska ske öster om bana n med banan som västlig begränsning. OBS! Detta innebär att landning på bana 18 (norrifrån) sker i vänstervarv och landning på bana 36 (söderifrån) sker i högervarv.
 • Max tillåten flyghöjd är 2 000 ft QNH (200 m GND). Radioflygpilot ska säkerställa att genomskjutning upp i kontrollerad luft inte sker.
 • I mån av utrymme får uppställningsplatsen ovanför vägbommen användas som depåområde. Om flygplan finns uppställt på uppställningsplatsen måste stor försiktighet iakttas med hänsyn till brandrisk och övrig skaderisk.
 • ÖMFK-medlem med ÖFK-medlemskap får använda klubbstugan enligt ÖFK:s normala regler, även inköpa flygbränsle till ÖFK:s medlemspris. Sådan ÖMFK-medlem innehar även nyckel till klubbstugan och giltig kod till kodlåset.

Östersunds modellflygklubb ÖMFK

Robert Krockmar

Säkerhetsansvarig ÖMFK